לפגישת ייעוץ התקשרו:
050-5336166 
 

  10 עצות מועילות בהליכי חקירה ומעצר:

  1. למשטרה סמכות לעכב אדם לצורכי חקירה מבלי לעוצרו למשך 3 שעות בלבד.  
  2. קצין משטרה מוסמך, רשאי להורות על מעצרו של חשוד בגיר לצורכי חקירה לתקופה של עד 24 שעות בלבד. החזקת חשוד במעצר בהחלטה של קצין משטרה מוסמך מעבר לתקופה הנ"ל - אינה חוקית.
  3. רק שופט רשאי ומוסמך להאריך מעצרו של חשוד לתקופה נוספת לאחר תום 24 שעות המעצר הראשונות.
  4. לכל אדם שנעצר זכות להיוועץ בעורך דין בתחילת חקירתו ובמהלך תקופת החקירה.
  5. מיד עם ההחלטה על מעצרו, לכל אדם זכות להודיע על כך לעורך דינו או לבן משפחה.
  6. חשוד אשר נחקר תחת אזהרה בחשד לביצוע עבירה, רשאי לשמור על זכות השתיקה.
  7. שמירה על זכות השתיקה בחקירה עלולה להוות חיזוק לראיות שנוספו כנגד החשוד.
  8. לחשוד אשר נעצר במהלך חקירתו ושוחרר תוך הפקדת ערבויות, זכות לבקש ולקבל את הערובה שהפקיד בחלוף 180 ימים - וזאת אם לא הוגש נגדו כתב אישום בגין העבירות עליהן נחקר.
  9. עצור שהינו קטין יוחזק במעצר בנפרד מעצורים בגירים. עצורים בגירים יוחזקו בנפרד מאסירים שנגזר דינם.
  10. שוטר רשאי להשתמש בכוח סביר לצורך ביצוע מעצר חוקי של חשוד המתנגד למעצרו. חשוד המתנגד בכוח למעצר עלול להיות מואשם בעבירה של הכשלת שוטר במילוי תפקידו.


2all בניית אתרים